Zagęszczarki

  • Koło zagęszczające koparki do zagęszczania materiału wypełniającego

    Koło zagęszczające koparki do zagęszczania materiału wypełniającego

    Koło zagęszczające Crafts to opcja umożliwiająca osiągnięcie pożądanego poziomu zagęszczenia w niższej cenie podczas zasypywania rowów i innych rodzajów prac ziemnych.W porównaniu z maszyną wibracyjną, koło zagęszczające pozwala uniknąć problemów związanych z poluzowaniem złączy w przewodach wodnych, gazowych i kanalizacyjnych, uszkodzeniem fundamentów, płyt czy sprzętu elektronicznego.Możesz uzyskać takie samo zagęszczenie, niezależnie od tego, czy poruszasz kołem zagęszczającym szybko, czy wolno, jednak prędkość poruszania się maszyny wibracyjnej ma duży wpływ na zagęszczanie, a duża prędkość oznacza słabe zagęszczenie.

  • Zagęszczarki hydrauliczne do koparek do skutecznego zagęszczania gleby

    Zagęszczarki hydrauliczne do koparek do skutecznego zagęszczania gleby

    Hydrauliczna zagęszczarka płytowa Crafts jest dobrym rozwiązaniem do skutecznego zagęszczania gleby podczas kopania rowów, budowy nasypów, niwelacji gruntu, budowy dróg, fundamentów budynków i zagęszczania zboczy.Zagęszczarka płytowa koparki to wytrzymałe narzędzie do zagęszczania, które zwiększy wydajność operacyjną i pomoże szybciej wykonać więcej pracy.